Spring WS - Spring WebServices - Foundation

Kort om undervisningen

Spring Web Services (Spring WS) er et Java-framework, der bruges til konstruktion af Web Services og klienter til Web Services. Kurset introducerer deltagerne til XML, XML Schema (XSD), namespaces, SOAP, WSDL, JAXB og Spring WS. Kurset giver endvidere et overblik over SOA, Web Service sikkerhed og overbygninger på Web Services (WS-* specifikationerne).

Indhold

 • Anvendelse af XML, namespaces og XML Schema
 • Overblik over SOAP og WSDL
 • Top down udvikling af Spring WS providers 
 • Udvikling af Spring WS consumers (klienter)
 • Anvendelse af JAXB som OXM teknologi
 • Processering af SOAP headers
 • Overblik over WS-* standarderne
 • Introduktion til WS-Security

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Ydermere forventes også et solidt kendskab til Spring frameworket - fx via kurset Spring - The Spring Framework 4 - Foundation.

Det er en fordel - men ikke et krav - at have kendskab til XML på forhånd svarende til kurset XML - Extensible Markup Language - Advanced.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har et bredt overblik over hele Java EE-platformen - fx via kurset Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere med Spring erfaring, der skal i gang med at udvikle Web Services vha Spring. Det pointeres, at der er tale om et begynderkursus. Kurset berører kun få af de mange udfordringer, der er ved at få Web Services til at virke i praksis. Kurset fokuserer på Spring WS og JAXB og beskriver ikke alternativer som fx Axis 2, CXF, JAX-WS, RESTful osv.

Efter kurset kan deltageren

 • Tilgå en web service ved hjælp af SOAP UI
 • Overvåge kald til og svar fra en web service ved hjælp af TCPMon
 • Læse et wsdl dokument og forklare strukturen for den service der beskrives
 • Generere Java klasser fra et XML schema dokument og skrive en web service consumer
 • Skrive et XML Schema og et tilsvarende gyldigt XML dokument med brug af flere namespaces
 • Anvende JAXB til at mappe mellem XML og Java ved hjælp af annotationer
 • Anvende én eller flere avancerede features som fx interceptors, header processering mv.
 • Vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af web services i en given arkitektur og komme med alternativer

Videre forløb

Efter kurset kan du lære mere om mulighederne med Spring på kurset Spring MVC - Web Model-View-Controller - Foundation.

Deltageren kan også fordybe sig i automatiseret test af web services på kurset SoapUI - Test af Web Services - Foundation

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.