Spring - The Spring Framework 4 - Foundation

Kort om undervisningen

Spring er et omfangsrigt framework til udvikling af alle typer af Java-applikationer, men typisk bruges det i serversammenhæng. Spring har blandt andet dependency injection og aspektorienteret programmering som kernefunktionalitet. Spring er modulært opbygget, og dermed er den mere end velegnet til udvikling af såvel forretningslogik som datahåndtering. Kurset fokuserer på de mest centrale dele af Spring, som bruges i alle Spring-baserede projekter. Kurset er baseret på Spring 4, som er kompatibelt med Java 6, men tilbyder nu også support af Java 7 og 8 funktionaliteter, hermed er det nu muligt at bruge for eksempel Lambda Expressions.

Indhold

 • Dependency Injection (DP) med Spring-containeren
 • Konfiguration vha. XML og Spring namespaces
 • Konfiguration vha. annotationer
 • Konfiguration vha. Java classer
 • Konfiguration vha. Groovy DSL
 • Avancerede faciliteter i Application Context
 • Aspektorienteret programmering (advices, pointcuts mm.)
 • Spring Source Toolkit (Eclipse-baseret IDE)
 • Introduktion til arkitekturer baseret på Spring
 • Unittests og Integrationstests i Spring

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Foundation og gerne Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle eller forvalte Java applikationer vha. Spring. Kurset giver en god introduktion, samt praktisk erfaring med kernefunktionaliteterne inden for Spring. Det er også egnet til dem, der står for at skulle vælge framework og gerne vil have et førstehåndsindtryk af Springs styrker og svagheder.

Efter kurset kan deltageren

 • Indgå i et projektteam, hvor der anvendes Spring, som udvikler eller forvalter
 • Vurdere Spring frameworket og mange af dets muligheder
 • Benytte de mange forskellige konfigurations-muligheder f.eks XML og annotation
 • Anvende Springs Dependency Injection
 • Anvende mere avanceret funktionalitet som tilbydes af en ApplicationContext
 • Benytte AOP (Aspekt Orienterede Programmering) på en pragmatisk måde
 • Udvide eller implementere test-funktionalitet
 • Nemmere ved at forstå og adoptere andre mere avanceret moduler såsom Spring Security, Web MVC eller WS

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.