Spring MVC - Web Model-View-Controller - Foundation

Kort om undervisningen

Mange moderne websites er lavet vha. Spring Web MVC framworket (Spring MVC). Kurset giver en grundig indføring til hvordan dette framework anvendes til at udvikle enterprise web applikationer. Derudover er der et særligt fokus på at give kursisterne en god forståelse for andre centrale teknologier, herunder HTTP protokollen, Java EE arkitekturen, JSP, Servlets og JSTL. 

Indhold

 • Håndtering af HTTP vha. Servlets
 • Brug af request- og response-objekter
 • JavaServer Pages (JSP)
 • Unified Expression Language (EL)
 • Tag libraries og Java Standard Tag Library (JSTL)
 • Spring MVC Controllers
 • Spring MVC Handler-Mappings og -Interceptors
 • Spring MVC ViewResolvers og Views
 • Udvikling af forms med Spring MVC
 • Fejlhåndtering med Spring MVC
 • Internationalisering med Spring MVC

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced. Ydermere forventes også et solidt kendskab til Spring frameworket - fx via kurset Spring - The Spring Framework 4 - Foundation.

Det er en fordel - men ikke et krav - at have kendskab til HTML og XML forhånd. Erfaring med XML kan eksempelvis fås via kurset XML - Extensible Markup Language - Foundation. Det kan endvidere øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har et bredt overblik over hele Java EE-platformen - fx via kurset Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere der skal i gang med at udvikle Web applikationer med Spring Web MVC. Det pointeres at der er tale om et begynderkursus !

Efter kurset kan deltageren

 • Indgå i teams som anvender Spring MVC som web framework
 • Udvikle standard Java EE komponenter som Servlets, JSP'er, Listeners og Filters
 • Forstå hvilket designpattern som Spring MVC er baseret på 
 • Forstå Spring MVC's arkitektur og de steder der er gjort plads til udvidelser (fx ViewResolvers og HandlerMappings)
 • Udvikle Spring MVC baserede web applikationer 
 • Udvikle JSP sider med forms vha Springs eget form tag library (inklusive logik til præsentation af fejl).
 • Internationalisere en Spring MVC web applikation

Videre forløb

Efter kurset kan det være relevant at lære om behaviour driven development og automatiserede UI test på BDD - Cucumber Testing - Foundation.

Hvis deltageren har behov for at udvikle web services på Spring-platformen kan kurset Spring WS - Spring WebServices - Foundation være relevant. 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.