XML - Extensible Markup Language - Advanced

Kort om undervisningen

Kurset giver en detaljeret og operationel forståelse af XML. Fokus er på hvad man benytter XML til, og hvordan de forskellige XML-relaterede teknologier fungerer. Gennem teori og flere praktiske øvelser opbygges en dyb forståelse for XML-baserede teknologier.

Indhold

 • Introduktion til grundlæggende XML og namespaces.
 • Indsigt i XML syntaks og validering.
 • Gennemgang af XML-skemaer (XSD).
 • Gennemgang af datatype-definitions (DTD).
 • Transformationer af XML, via XPath, XSLT og XQuery.
 • Formatering af XML til visning i en browser ved hjælp af Cascading Style Sheets (CSS).
 • XML og databaser.
 • XML og web-services.

Forudsætninger

En kortere udgave af dette kursus, hvor emnerne gennemgås, men (næsten) uden tid til praktisk øvelser, så kan XML - Extensible Markup Language - Foundation kursus være et alternativ.

Målgruppe

Kurset er designet til udviklere, projektledere, arkitekter og andre, som viden til at opbygge XML-dokumenter og regler/transformationer for disse, samt personer, der skal udveksle data og informationer med andre virksomheder og organisationer.

Efter kurset kan deltageren

 • Skabe og arbejde med XML og relaterende teknologier.
 • Arbejde med XML data, skemaer, data definitioner og syntaks.
 • Arbejde med XML transformationer og regler.
 • Arbejde med XML databaser og web-services.
 • Grundet flere dybdegående opgaver, have mere praktisk viden og erfaring til opgaveløsning.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.