Spring - Spring Boot - Foundation

Kort om undervisningen

Spring Boot er en overbygning til Spring, som sparer udvikleren for meget triviel kode, og gør det hurtigt at udvikle MicroServices, som fx udstiller et REST API baseret på en database.

Spring Boot kan ses som en 'opinionated architecture' for Springbaserede serverapplikationer, hvor erfarne arkitekter har truffet en række fornuftige valg og fastlagt mønstre for bl.a. lagdeling, sikkerhed, transaktioner, test og konfigurationsstyring - dog uden at begrænse mulighederne for egne løsninger.

Udover en sund arkitektur giver Spring Boot alle styrkerne fra Spring i form af Spring's mange delprojekter (Integration, Data, Web, Cloud, Batch...) og integrationerne til 100-vis af tredjepartsframeworks. Hvis du allerede bruger eller overvejer at bruge Docker, er Spring Boot et oplagt valg til Javabaserede microservices. Spring Boot er på mange måder et alternativ til Java EE, og har i de senere år oplevet en stadigt stigende popularitet.

Indhold

 • Overblik over Spring og Spring Boot
 • Kort om Spring’s principper og centrale annotationer
 • Hvordan virker Spring Boot’s Autoconfiguration?
 • Spring Boot Configuration Annotation Processing - Smarte konfigurationsfiler
 • Autoconfiguration af Servlet Containers, Security, Datasources, JPA, Flyway, mm.
 • Håndtering af persistente data med JPA og JDBC
 • Håndtering af persistente data med NoSql (Mongo)
 • Externalisering af Sessions (understøttelse af sessionfailover og Blue/Green deployment)
 • Byg egne Spring Boot starters
 • Spring Boot exception handling
 • Spring Boot Interceptors and Filters
 • Spring Boot conventions (lagdeling/code structure)
 • Udstilling af REST APIs
 • Consuming a REST API (RestTemplate)
 • Eksternaliseret konfiguration og håndtering af flere miljøer
 • Grundlæggende sikkerhed
 • Actuator and Http monitoring
 • Spring Boot Maven and Gradle plugins
 • Spring Boot developer tools
 • Test af Spring Boot applikationer
 • Spring Boot Initializr
 • Spring Boot og Docker

 

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java f.eks. i form af kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der bygger Java Web-applikationer og microservices. Kurset er en god introduktion til Spring Boot og praktisk introduktion til Spring Boots kernefunktionalitetet baseret på masser af real world eksempler.

Kurset er også egnet til folk, der har ansvar for teknologi-stakken, og søger viden om ny Java-teknologi -  særligt microservices.

Efter kurset kan deltageren

 

 • Indgå i et projektteam, hvor Spring Boot anvendes
 • Skrive en simpel applikation fra bunden af som udstiller REST-services med transaktionel logik og databaseintegration
 • Bygge Java-baserede microservices med Spring Boot
 • Vurdere om Spring Boot er den rigtige teknologi til et givet problem
 • Konfigurere Spring Boot applikationer til forskellige miliøer
 • Skrive kode, som er nem at teste
 • Bygge first class citizens Spring Boot starter projekter, der fungerer præcis som Spring Boots egne starters

 

Videre forløb

Efter kurset kunne det være relevant at dykke ned i andre Spring relaterede teknologier eksempelvis på kurserne

 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.