JSF - JavaServer Faces 2 - Foundation

Kort om undervisningen

Skal man lave web-sider, der skal understøtte avancerede skærmbilleder, vil JSF ofte være et godt valg. Det er et event baseret web teknologi som bygger på mange års best practices i web udviklingen, blandt andet det velkendte model 2 (Controller) pattern. Med JSF 2.0 er erfaringerne fra tidligere års JSF udvikling blevet inkorporeret i standarden. De mangler og uhensigtsmæssigheder som JSF 1.x var udskældt for og som blev løst af 3. parts produkter er nu blevet løst i selve JSF 2.0 standarden.

Med introduktion af Facelets i standarden er facelets nu den foretrukne view teknologi frem for JSP, og nye features så som templating, AJAX og GET request support tilbydes nu kun med facelets. Som altid tilbyder JSF et bibliotek af komponenter ”out of the box” – fx knapper, tekstfelter, tabeller, osv. – samt adgang til et stort udbud af tredjeparts-komponenter, så som datovælgere, træmenuer, breadcrumbs, layout-paneler osv.

Med JSF er konfiguration i høj grad annotationsbaseret, kan validering foretages serverside ved integration med JSR 303 Bean Validation eller genbrugelige JSF specifikke valideringskomponenter.

Indhold

 • Overblik over JSFs GUI-komponenter
 • Gennemgang af JSFs eventmodel og Listeners
 • Anvendelse af Managed Beans
 • JSFs indbyggede validatorer og converters
 • Gennemgang af faserne i JSFs request-processeringsmodel
 • Side-navigation med JSF
 • Internationalisering af web applikationer med JSF
 • Ajax features i JSF
 • Udvikling af egne komponenter, validatorer og converters
 • Web-arkitektur, design patterns og best practices (fx MVC)
 • Integration til Java EE 6 stakken, eksempelvis CDI, Bean validation og EJB'ere.

Forudsætninger

Kurset er designet til udviklere, som har solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Deltagerne forventes at kende HTML og HTML forms på forhånd.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har kendskab til Servlets og JSP- fx via kurset JSP - Servlets og JavaServer Pages - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle web-applikationer med komplicerede skærmbilleder i Java-sproget og gerne vil bruge et standardiseret framework. De tre kursusdage giver et overblik over mulighederne med JSF samt praktisk erfaring med hovedkomponenterne.

Efter kurset kan deltageren

 • Indgå i web-projekter, hvor der anvendes JavaServer Faces som web-teknologi
 • Udvikle og rette enkeltstående JSF-sider
 • Udvikle skabeloner til flere JSF-sider
 • Afkoble præsentation, forretningslogik, navigationslogik og sproglige elementer i en webapplikation
 • Designe sine webapplikationer således, at de er hændelses-orienterede frem for protokol-orienterede
 • Forstå og redegøre for memory-forbrug og tilstand på serveren i en JSF-applikation
 • Benytte fremgangsmåder, som opfordrer til tilstandsløs navigation ved behov

Videre forløb

Kurset kan med fordel efterfølges af kurset JPA - Java Persistence API 2 - Foundation for at få en bedre forståelse for JPA.

Eksempel fra materialet på JSF - JavaServer Faces 2 - Foundation.
Hør andres mening om kursetHvad har tidligere deltagere sagt om vores undervisning?

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.