JSF - JavaServer Faces 2 - Foundation

Kort om undervisningen

På dette kursus lærer du at udvikle web-applikation med JavaServer Faces (JSF). JSF er en event baseret web teknologi, som bygger på mange års best practices i web udviklingen, blandt andet det velkendte model 2 (Controller) pattern. Du vil lære at benytte JSF faciliteter og features til at udvikle web-applikationer med advancerede skærmbillede og advancerede navigationsflows med mere. På kurset gennemgås derfor også Facelets, som i JSF 2 blev den foretrukne view teknologi fremfor JSP. Med Facelets får man mulighed for at benytte features som templating, AJAX, GET requests og derved også navigation, der understøtter tilstandsløse sider. 

JSF tilbyder et bibliotek af komponenter ”out of the box” – fx knapper, tekstfelter, tabeller, osv. – samt adgang til et stort udbud af tredjeparts-komponenter, så som datovælgere, træmenuer, breadcrumbs, layout-paneler osv.

Med JSF er konfiguration i høj grad annotationsbaseret, kan validering foretages serverside ved integration med JSR 303 Bean Validation eller genbrugelige JSF specifikke valideringskomponenter.

Indhold

 • Overblik over JSFs GUI-komponenter
 • JSFs eventmodel og listeners
 • JSF Managed Beans
 • Indbyggede validatorer og converters
 • Faserne i JSFs request-processeringsmodel
 • Side-navigation med JSF
 • Internationalisering i JSF
 • Ajax features i JSF
 • Udvikling af egne komponenter, validatorer og converters
 • Web-arkitektur, design patterns og best practices (fx MVC)
 • Integration til Java EE stakken, eksempelvis CDI, Bean validation og EJB'ere.

Forudsætninger

Kurset er designet til udviklere, som har solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Deltagerne forventes at kende HTML og HTML forms på forhånd.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har kendskab til Servlets og JSP- fx via kurset JSP - Servlets og JavaServer Pages - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle web-applikationer med komplicerede skærmbilleder i Java-sproget og gerne vil bruge et standardiseret framework. De tre kursusdage giver et overblik over mulighederne med JSF samt praktisk erfaring med hovedkomponenterne.

Efter kurset kan deltageren

 • Benytte JavaServer Faces som web-teknologi.
 • Udvikle og rette enkeltstående JSF-sider
 • Udvikle skabeloner til flere JSF-sider
 • Udvikler genbrugelige web-komponenter
 • Afkoble præsentation, forretningslogik, navigationslogik og sproglige elementer i en webapplikation
 • Designe hændelses-orienterede fremfor protokol-orienterede webapplikationer
 • Forstå og redegøre for memory-forbrug og tilstand på serveren i en JSF-applikation
 • Benytte fremgangsmåder, som opfordrer til tilstandsløs navigation ved behov

Videre forløb

Efter kurset kan det være relevant at lære om behaviour driven development og automatiserede UI test på BDD - Cucumber Testing - Foundation.

Kurset kan med fordel efterfølges af kurset JPA - Java Persistence API 2 - Foundation for at få en bedre forståelse for JPA.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.