BDD - Cucumber Testing - Foundation

Kort om undervisningen

Cucumber er et værktøj for testere, forretningen og udviklere, der ønsker at samarbejde om automatiske acceptance tests til et program. Cucumber test scenarios skrives i et helt simpelt sprog, der definerer de trin, der skal udføres for at opnå en bestemt effekt eller løse en bestemt opgave. Disse test scenarios bliver fortolket og udført automatisk på de pågældende programmer.

Kurset fokuserer på at anvende Cucumber til at teste web-projekter og på best practices i det daglige arbejde.

Bemærk at kurset foregår på engelsk.

Indhold

I kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Behavior-driven development (BDD) begreber
  • Given, When, Then syntaks
  • Hvordan bruger man Cucumber til at teste en frontend
  • Parameterisering af de enkelte trin
  • Backgrounds definitioner
  • Best practice
  • Hvordan kan Cucumber tests forbedre samarbejdet mellem forretningen og udviklerne?
  • Inspiration til at bruge Cucumber i andre situationer (fx REST-kald)

Forudsætninger

Deltagere i kurset bør kende til Java svarende til vores Java SE - Java Standard Edition 8 - Foundation kursus. Desuden bør deltagere have en forståelse for HTML, CSS og JavaScript svarende til dele af vore kurser HTML5 - Basis - FoundationJS - JavaScript - Foundation og CSS - CSS3 - Advanced.

Målgruppe

Kurset er designet til udviklere, der skal arbejde tæt sammen med forretningen og som ønsker at inddrage testere og forretningens projektdeltagere i at definere acceptance tests der kan udføres automatisk.

Efter kurset kan deltageren

Kurset giver deltageren en solid forståelse af begreberne bag en vellykket anvendelse af BDD.

Desuden vil deltageren være i stand til at skrive Cucumber scenarios og implementere step definitioner og anvende dem i dagligt forekommende situationer.

Videre forløb

Efter kurset kan deltagere eksempelvis deltage på:

Hør andres mening om kursetHvad har tidligere deltagere sagt om vores undervisning?

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.