JAX-RS - REST og RESTful services - Foundation

Kort om undervisningen

REST har i de senere år vundet stor udbredelse som et alternativ til bl.a. RPC-orienterede Web Services. REST er en arkitekturstil, som – korrekt anvendt – kan tilføje et system vigtige egenskaber, som høj skalérbarhed, gennemskuelighed og løs kobling. Kurset giver en grundig introduktion til REST-principperne og gør dig i stand til at implementere egne RESTful services med JAX-RS (JSR-311).

Indhold

 • Grundig introduktion til REST-tankegangen, Ressource Oriented Architecture og hypermedia
 • Domænemodellering vha. Ressourcer, Repræsentationer, Adresser mm.
 • Brug af JAX-RS til implementation af RESTful services
 • Eksponering af POJOS, Servlets og EJB’er
 • Trådmodel og samtidighedshåndtering
 • Fejlhåndtering og Mapping af Exceptions
 • Brug af JAXB til XML-baserede ressourcer
 • Sikkerhed i REST-applikationer
 • Caching, herunder etags, revalidation og conditional gets
 • Strategier for håndtering af transaktioner
 • Sammensætning af eksisterende RESTful services (mashups)
 • Introduktion til WADL-sproget
 • Diskussion af anvendelsesområderne for hhv. RESTful services og Web Services/WS-*

Forudsætninger

Det forventes at deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurset Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Foundation.

Det kan øge forståelsen, hvis deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurset JAX-RS - REST og RESTful Services - Introduction.

Målgruppe

Udviklere og arkitekter, som enten skal i gang med REST eller har brug for et dybere kendskab til muligheder og begrænsninger i REST-arkitekturen. Det pointeres, at der er tale om et begynderkursus og fokus ligger på JAX-RS.

Efter kurset kan deltageren

 • Redegøre for de centrale principper i REST
 • Forstå RESTs mapping til HTTP (metoder, semantik, URL'er, headers, entities...)
 • Benytte JAX-RS Client API til at tilgå RESTful services
 • Udstille RESTful services med JAX-RS API
 • Integrere JAX-RS services med andre Java EE teknologier, f.eks. EJB, CDI og Bean Validation
 • Designe simple REST-applikationer og skitsere grundprincipperne i API-deisgn med Hypermedia
 • Benytte SoapUI til test af services

Videre forløb

Efter kurset kan deltagere eksempelvis deltage på:

Eksempel fra materialet på JAX-RS - REST og RESTful services - Foundation.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.