JAX-RS - REST og RESTful Services - Introduction

Kort om undervisningen

REST har i de senere år vundet stor udbredelse som et alternativ til bl.a. RPC-orienterede Web Services. REST er en arkitekturstil, som – korrekt anvendt – kan tilføje et system vigtige egenskaber, som høj skalerbarhed, gennemskuelighed, løs kobling. 

Indhold

I dette oplæg gennemgås REST-principperne vha. et konkret eksempel og vi ser på hvordan REST-klienter og -services kan implementeres med JAX-RS - Javas standardiserede REST-framework. Vi kommer kort omkring API-design med hypermedia og hvordan man udnytter hypermedia til at lave selvbeskrivende beskeder. Vi slutter af med en sammenligning af REST- og SOAP-baserede Web Services. Efter oplægget har deltageren en forståelse af hvad visionen bag REST er og REST's centrale principper.

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Målgruppe

Udviklere og arkitekter, som overvejer at skulle i gang med REST eller ønsker et generelt overblik over nogle af mulighederne og begrænsningerne i REST-arkitekturen.

Videre forløb

Efter kurset kan deltagere eksempelvis deltage på:

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.