The Spring Framework 3.0 - Foundation

Kort om undervisningen

Spring er et omfangsrigt framework til udvikling af Java-applikationer – typisk serversystemer. Spring har bl.a. support for dependency injection og aspektorienteret programmering. Spring er særlig velegnet til udvikling af såvel forretningslogik som datahåndtering. Kurset fokuserer på de mest centrale dele af Spring, som bruges i stort set alle Spring-baserede serversystemer.

Indhold

 • Dependency injection med Spring-containeren
 • Konfiguration vha. XML og Spring namespaces
 • Konfiguration vha. annotationer
 • Avancerede faciliteter i application context
 • Aspektorienteret programmering (advices, pointcuts mm.)
 • Spring Source Toolkit (Eclipse-baseret IDE)
 • Support for persistenshåndtering (JDBC, JPA og Hibernate)
 • Implementation af data access objects i Spring (DAOs)
 • Transaktioner (vha. aop og annotations, propagation, isolation mm.)
 • Introduktion til arkitekturer baseret på Spring

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Det vil øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har kendskab til JPA - fx via kurset JPA - Java Persistence API 2 - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle serverapplikationer i Java vha. Spring. Kurset giver en god introduktion, samt praktisk erfaring med basale funktioner. Det er også egnet til dem, der står for at skulle vælge framework og gerne vil have et førstehåndsindtryk af Springs brugbarhed.

Efter kurset kan deltageren

 • Indgå i et projektteam hvor der anvendes Spring, som udvikler eller forvalter
 • Vurdere Spring frameworket og mange af dets muligheder
 • Anvende Springs dependency injection
 • Anvende Springs support for transaktioner
 • Benytte AOP (Aspekt Orienterede Programering) på en pragmatisk måde
 • Anvende Springs support for database adgang
 • Skrive bedre, mere sammenhængende og frem for alt simplere kode, der er let at læse og vedligeholde

Videre forløb

Efter det introducerende kursus vil det næste logiske skridt være at fordybe sig i mere avancerede dele af Spring på et af følgende kurser

 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.