Jakarta EE - Java Enterprise Edition - Foundation

Kort om undervisningen

Jakarta EE er en platform, der er er velegnet til udvikling af enterprise applikationer, dvs. komplekse systemer med mange forskellige brugertyper og store krav til performance, skalérbarhed, fleksibilitet og pålidelighed. Jakarta EE blev født i 2019, hvor Oracle overdrog Java EE platformen til Eclipse Foundation, som siden har varetaget udviklingen under navnet Jakarta EE. Jakarta EE er således en videreudvikling af Java EE, og alle de populære teknologier fra Java EE findes også i Jakarta EE, fx JPA, EJB, CDI, JSONB og JAX-RS. For at følge med tiden har Jakarta EE et fokus på Microservices-arkitekturen og understøttelse af cloud. 

På dette kursus kigger vi på, hvordan du laver sammenhængende applikationer og udnytter de enkelte teknologier optimalt.

Kurset har fokus på overblik og pragmatik (hvorfor er platformen designet, som den er), og i løbet af kurset opbygges en sammenhængende applikation med databaseintegration, validering, forretningslogik, batch-programmer, web-GUI og integration via Soap- og REST-baserede webservices.

Du kan med fordel tage dette kursus, hvis du skal vide noget om Java EE 8 eller tidligere versioner af Java EE.

Indhold

 

 • Gennemgang af udfordringer ved enterprise-systemer
 • Samspil mellem enkeltteknologier og hele Jakarta EE-platformen
 • Arkitekturprincipper i Jakarta EE, herunder Microservices
 • Typiske Java EE-baserede arkitekturer
 • Persistens vha. JPA 
 • Validering med Bean Validation 
 • Kort om web-interfaces med JSF 
 • Forretningslogik med Enterprise Java Beans - EJB 
 • RESTful services vha. JAX-RS  og reactive client API
 • Kort om Web Services med JAX-WS 
 • Managed Beans og events med CDI 
 • Øvrige web-teknologier: Servlets, JSP og Web Sockets 
 • Håndtering af JSON med JSON-P og JSON-B.
 • Batch Applications for Java
 • System-services som transaktioner, samtidighed, sikkerhed, clustering mm.
 • Microservices arkitektur og Eclipse Microprofile
 • Containerization med Docker

 

Forudsætninger

Du bør have udviklerbaggrund og kendskab til Java, før du deltager på kurset. Det er ikke et krav, at du har arbejdet med tidligere versioner af Java EE eller Jakarta EE.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, der skal i gang med Jakarta EE eller Java EE, eller udviklere med erfaring fra tidligere versioner af Java EE, som ønsker kendskab til de nye features i Jakarta EE 8 og 9.

 

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset kan deltageren forklare den overordnede sammenhæng i en Jakarta EE-applikation og de enkelte teknologiers rolle i helheden. Deltageren kan lave mindre applikationer og har forudsætninger for selv at tilegne sig yderligere viden om platformens teknologier.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.