EJB - Enterprise JavaBeans 3.0 - Foundation

Kort om undervisningen

Enterprise JavaBeans 3.0 definerer en komponentmodel, som gør det relativt nemt at udvikle kritisk forretningslogik i Javabaserede serversystemer. EJB3 tilbyder en programmeringsmodel, som er både kraftfuld, fleksibel og nem at arbejde med. Kurset omhandler session beans og message-driven beans. Entity beans og JPA er ikke en del af dette kursus, men bliver berørt kort.

Indhold

 • Anvendelse af stateful og stateless session beans
 • Anvendelse af messagedriven beans og JMS
 • Gennemgang af EJB-annotationerne
 • Introduktion til dependency injection
 • Interceptors og lifecycle events
 • Integration med JPA
 • Transaktionshåndtering
 • Sikkerhedshåndtering
 • Timer service og timeout callbacks
 • Remote access (RMI, IIOP og JAX-WS)

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - fx via kurset Java SE - Java Standard Edition 6 - Advanced.

Desuden forventes deltagerne at kende til JDBC og endeligt vil det øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har kendskab til JPA - fx via kurset JPA - Java Persistence API 2 - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle kritisk forretningslogik, som skal afvikles på en Java EE-server ved hjælp af EJB session og/eller messagedriven beans. Kurset er også egnet til dem, som har arbejdet med EJB 2.x og ønsker en introduktion til annotationsbaserede EJB'er.

Efter kurset kan deltageren

 • Udvikle stateful session beans, stateless session beans samt message-driven beans.
 • Anvende EJB teknologiens support for deklarative og programmatiske transaktioner.
 • Forstå sammenhængen mellem dependency lookup, dependency injection og resurser i en Java EE servers JNDI namespace.
 • Forklare hvordan JPA integrerer med EJB'er og selv udvikle session beans der fungerer som JPA baserede DAO klasser.
 • Udvikle EJB'er som anvender Java EE's rollebaserede sikkerhedsmodel.
 • Forstå hvilke services EJB containeren stiller tilrådighed.
 • Anvende interceptors til at programmere cross-cutting concerns.

Videre forløb

Hvis man kombinerer EJB3 med JPA og JSF, kan kurset med fordel efterfølges af kurset Seam - Seam 2 - Foundation. Seam er et applikationsframework, der gør det en del nemmere at udvikle applikationer, der anvender JSF, JPA og EJB.

Hvis man skal bruge Entity beans og JPA kan man med fordel følge et kursus der går i dybden med disse, nemlig JPA - Java Persistence API 2 - Foundation.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.