Seam - Seam 2 - Foundation

Kort om undervisningen

Seam er et open source Java-framework udviklet med henblik på at integrere og forbedre eksisterende teknologier som JSF, JPA og EJB. Seam gør det nemmere at udvikle web-applikationer, som stadig er baseret på de robuste teknologier i Java EE. Seam giver en væsentlig reduktion i mængden af kode man skal skrive og tilføjer desuden en række produktivitetsforøgende faciliteter, især i forhold til kontekst- og komponent-håndtering.

Indhold

 • Udvikling af Seams kontekstuelle komponenter
 • Brug af seam-gen til hurtig prototyping
 • Seam som forædling og forsimpling af JSF.
 • Nye kontekstuelle scopes i Seam (Conversation, Page og Business Process)
 • Injection og outjection af komponenter - også kendt som bijection
 • Konfiguration og injection vha. components.xml
 • Avancerede komponenter, eks. factories, logger, datamodel, managers mm.
 • UI-komponenter i Seam (Seams egne, RichFaces, samt Facelets)
 • Seam-managed persistens og transaktionsmodel
 • Sikkerhedsmodellen i JBoss Seam
 • Integrationtesting med TestNG
 • Brug af Seam Framework services, især EntityHome og EntityQuery
 • Design strategier

Forudsætninger

Kurset forudsætter kendskab til både JSF og JPA - fx via kurserne JSF - JavaServer Faces 1.2 - Foundation og JPA - Java Persistence API 2 - Foundation.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne også har kendskab til EJB- fx via kurset EJB - Enterprise JavaBeans 3.0 - Foundation.

Målgruppe

Udviklere der udvikler applikationer baseret på JSF, JPA og evt. EJB, som ønsker en mere smertefri integration af de tre teknologier.

Efter kurset kan deltageren

 • Definere og injecte Seam komponenter vha. Seams annotationer
 • Benytte Seam-komponenter i EL-udtryk på JSF-sider og i konfigurationsfiler
 • Gemmer tilstand til use-cases i Conversation scope
 • Benytte GET-requests med parametre til at lave tilstandsløs navigering i JSF
 • Implementere simple CRUD-applikationer udelukkende ved brug af de indbyggede komponenter i Seam
 • Teste Seam-komponenter i en immiteret JSF-livscyklus
 • Benytte Seam Security til styring af sikkerhed i en webapplikation
 • Redegøre for fordele og ulemper ved forskellige applikationsdesigns med Seam

Videre forløb

Efter kurset er deltagerne måske blevet nysgerrige efter at vide mere om JPA og EJB, fx på kurserne

 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.