EJB - Enterprise JavaBeans 3.1 - Foundation

Kort om undervisningen

Enterprise JavaBeans 3.1 definerer en komponentmodel, som gør det relativt nemt at udvikle kritisk forretningslogik i Javabaserede serversystemer. EJB 3.1 tilbyder en programmeringsmodel, som er både kraftfuld, fleksibel og nem at arbejde med. Kurset omhandler session beans og message-driven beans. JPA 2 er ikke en del af dette kursus, men bliver berørt kort.

Indhold

 • Anvendelse af stateful, stateless og singleton session beans
 • Asynkrone kald af session beans
 • Anvendelse af messagedriven beans og JMS
 • Gennemgang af EJB-annotationerne
 • Introduktion til dependency injection og CDI
 • Interceptors og lifecycle events
 • Integration med JPA2
 • Transaktionshåndtering
 • Sikkerhedshåndtering
 • Timer service og timeout callbacks
 • No-interface view
 • Remote access (RMI, IIOP og JAX-WS)
 • Pakning af EJB i .ear- og .war-filer

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - f.eks. via kurset Java SE - Java Standard Edition 6 - Advanced.

Desuden forventes deltagerne at kende til JDBC og endeligt vil det øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har kendskab til JPA - fx via kurset JPA - Java Persistence API 2 - Foundation eller JPA - Java Persistence API 2 - Advanced.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal udvikle kritisk forretningslogik, som skal afvikles på en Java EE 6-server ved hjælp af EJB session og/eller messagedriven beans. Kurset er også egnet til dem, som har arbejdet med EJB 2.x og ønsker en introduktion til annotationsbaserede EJB'er.

Efter kurset kan deltageren

 • Udvikle stateful session beans, stateless session beans samt message-driven beans.
 • Anvende asynkrone kald af session beans.
 • Anvende EJB teknologiens support for deklarative og programmatiske transaktioner.
 • Forklare sammenhængen mellem dependency lookup, dependency injection og resurser i en Java EE servers JNDI namespace.
 • Forklare hvordan JPA integrerer med EJB'er og selv udvikle session beans der fungerer som JPA baserede DAO klasser.
 • Udvikle EJB'er som anvender Java EE's rollebaserede sikkerhedsmodel.
 • Forklare hvilke services EJB containeren stiller til rådighed.
 • Anvende interceptors til at programmere cross-cutting concerns.

Videre forløb

Hvis man skal EJB sammen med JPA kan man med fordel følge et kursus der går i dybden med JPA, nemlig JPA - Java Persistence API 2 - Foundation. Kurset Java - Performanceoptimering - Foundation dækker optimering af Java EE-applikationer. 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.