Java - Performanceoptimering - Foundation

Kort om undervisningen

Funktionel test er en integreret del af ethvert udviklingsprojekt, men hvad med performance-test?

Skønt alle er enige om, at performance-test er kritisk, har de færreste den nødvendige viden til at foretage en. Hensigten med dette kursus er at klæde dig på til at undgå performance-katastrofer i Java-applikationer. Kurset handler om performance-test, -profilering og -optimering af Java-applikationer, og er opbygget i tre moduler:

 • Hvordan afgør vi, om en applikation har et performance-problem?
 • Hvordan kan vi finde forklaringen på et performance-problem?
 • Hvordan kan vi forbedre en applikations performance?

Kurset består af en vekselvirkning mellem forelæsninger og hands-on øvelser med alt det gennemgåede teori.

Indhold

 • Introduktion til performance-test
 • Opbygning af performance-test med JMeter
 • Afvikling af testen
 • Opsamling og analyse af performancedata
 • Performance måling af HTTP lag, og view teknologier
 • Performance måling af baggrundstråde og asynkrone operationer
 • Profilering af memory
 • Profilering af CPU
 • Profilering af SQL-kald og JPA
 • Profilering af applikationsserver: connections, threads, sessions, mv.
 • Tuning af JVM
 • Caching og andre standard optimeringer

Forudsætninger

Det forventes at deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurserne Java SE - Java Standard Edition 8 - Foundation og Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere og -arkitekter, som ønsker at kunne påtage sig ansvar for en applikations performance.

Efter kurset kan deltageren

 • Opstille og afvikle en performance-test
 • Måle svartid og through-put for en java applikation
 • Identificere hvor i en java applikation der er performance-problemer
 • Løse performance-problemer i en java applikation

 

Videre forløb

Efter kurset har deltagerne opnået et godt kendskab til performance-test af java applikationer. Vi tilbyder også kurser i specifikke tools til performance-test. Kontakt os for nærmere information.

Eksempel fra materialet på Java - Performanceoptimering - Foundation.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.