GWT - Google Web Toolkit 2 - Foundation

Kort om undervisningen

Udviklingen af "rige" web applikationer (RIA's) har længe været en stor udfordring: Udviklere skal foruden Java mestre både HTML, CSS og Ajax/Javascript for at designe en god brugergrænseflade. Oftest går det desuden ud over kvaliteten: Der er ingen type-sikkerhed, referencer er svage og mulighederne for at refaktorere forsvinder. GWT tilbyder som noget nyt en Java-centrisk udviklingsmodel der er fleksibel nok til at levere web-applikationer på linie med desktoppens programmer. Udviklere skal bekymre sig mindre om HTML og CSS og slet ikke om Javascript! Disse ting bliver med andre ord genereret af GWT baseret på "Java-code as usual".

Indhold

 • Overblik over Ajax teknologi og frameworks
 • GWT sammenlignet med andre web-teknologier
 • Java-til-Javascript kompilering
 • Brug af widgets
 • Layout vha. paneler
 • Udvikling af egne widgets
 • Remote Procedure Calls (RPC)
 • Model View Presenter (og de forskellige afarter)
 • UiBinder enabler fortsat brug af HTML filer
 • Håndtering af browser-history og hvad der vises i view'et
 • Client - server kommunikation med RequestFactory
 • Internationalisering
 • Test og deployment (GwtTest, Ant og Maven)
 • Håndtering af XML og JSON data
 • Schedulering og fejlhåndtering
 • Brug af komponenter fra Google APIs for GWT
 • Hosting på Google App Engine

Forudsætninger

Deltagere forventes at have et solid kendskab til Java svarende til kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Herudover forventes et basalt kendskab til Servlets, som eksempelvis kan opnås via kurset JSP - Servlets og JavaServer Pages - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal lave web-brugergrænseflader.

Efter kurset kan deltageren

 • Oversætte Java-programmer til Javascript vha. GWTs compiler
 • Komponere brugergrænseflader vha. FlexTables, Grids, Buttons, Lazy panels mm.
 • Udvikle egne brugergrænseflade-komponenter vha. Composite
 • Implementere Model View Presenter og opnå en testbarhed og skalérbarhed
 • Lave remote kald med GWT-RPC til forretningsservices på serveren
 • Opdele GWT applikationer i genbrugbare moduler
 • Tilpasse applikationen til brugeren på baggrund af browser-sprog mm.
 • Benytte Google API Libraries for GWT til at tegne grafer og landekort
 • Teste GWT applikationer både på Server- og Client-side

Videre forløb

Efter kurset ønsker deltageren måske et bedre kendskab til Java EE platformen og Servlets. Det fåes på kurserne

Et anden måde at designe Webapplikationer på er vha Java Server Faces. Kendskab til JSF kan fåes på kurset

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.