Betingelser ved tilmelding til standardkurser

Undervisningsgaranti

Vi tilbyder altid et alternativ til det åbne kursus, hvis der ikke er deltagere nok til oprettelse af et hold, f.eks. i form af afkortet soloundervisning eller sidemandsoplæring - og altid uden meromkostning for den tilmeldte.

Betaling

 • Fakturering sker ved tilmelding.
 • Forfaldsdato er 7 dage før kursusstart.
 • Prisen inkluder undervisningsmaterialer og forplejning.
 • Alle oplyste priser er eksklusiv moms.

Afbestilling

 • Afbestilling er vederlagsfrit indtil 14 dage før undervisningens start.
 • Ved afbestilling 7-14 dage før startdato krediteres og evt. refunderes halvdelen af det fakturerede beløb.
 • Ved afbestilling mindre end 7 dage inden start sker der ingen kreditering eller refundering.
 • Tilmelding på et åbent hold er ikke personafhængig, og pladsen kan derfor frit overdrages til en anden.
 • Afbestilles en deltagerplads, som direkte følge og i umiddelbar forbindelse af Lund&Bendsens ændring af datoer eller lokation, vil det fulde fakturerede beløb blive krediteret og evt. refunderet.

Forbehold

 • Vi forbeholder os ret til ændringer i priser, der er angivet på vores hjemmeside eller i andet materiale.
 • Vi forbeholder os ret til at rykke startdatoen for at samle deltagere nok eller ved instruktørens sygdom.
 • Lund&Bendsen A/S kan ikke drages til ansvar for tab hos kunden som følge af kursusafholdelse eller -aflysning.