CI - Continuous Integration - Introduction

Kort om undervisningen

I software udvikling er Continuous Integration en betegnelse for en praksis hvor udviklerne integrerer deres arbejde ofte, helst flere gange om dagen. Skønt det efterhånden er almindelig anerkendt at Continuous Integration er en god ide, tillægger mange projekter sig ikke den nødvendige praksis. Vi ser alt for ofte for få automatiserede tests samt manglende automatiske processer for blot at nævne nogle få eksempler. I dette oplæg fokuseres der på hvorfor man bør lave Continuous Integration og hvad man bør gøre og IKKE bør gøre (Do's and Dont's).

Indhold

  • Hvad er Continuous Integration 
  • Problematisering ved case eksempler
  • Løsningsforslag (hvad bør gøres)

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Målgruppe

Udviklere, arkitekter, team leads og alle, som synes de eller deres team kan blive bedre til at levere kontinuerlig høj kvalitet. 

Efter kurset kan deltageren

  • Sikre en høj kodekvalitet, hvor fejl kan rettes og deployes hurtigt uden risiko for at introducere nye problemer.
  • Eksekvere automatiske test på en byggeserver.
  • Automatisere deployment til forskellige miljøer.
  • Foretage release management fra udvikling til produktion.

Efter oplægget kan deltageren tage stilling til om og hvordan continuous integration kan implementeres.

Videre forløb

På dette oplæg berøres hvorfor man skal lave Continuous Integration og hvad der skal til. Tag et af kurserne

for at få input til HVORDAN det kan implementeres i et Java projekt.

 


Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.