JPA - Java Persistence API 2 - Introduction

Kort om undervisningen

Få en kort introduktion til Java Persistence API (JPA). Introduktionen er en appetitvækker til udviklere, som måske skal i gang med at kode persistens med JPA, men ikke er helt sikre på hvad JPA dækker over. 

JPA definerer et framework, som bruges til at oversætte data mellem databasens tabelformat og et objektorienteret format i Java. JPA har på kort tid vundet stor udbredelse – fx er mange skiftet fra at bruge Hibernates proprietære API til at bruge Hibernate vha. JPA.

På kursusintroduktionen fås et overblik over de emner, der dækkes i vores JPA kursus og kernebegreberne i JPA vil blive forklaret. Vi kommer omkring annotationer, mapning af felter og arvehierarkier, typisk arkitektur for JPA applikationer og JPA Query Language.

Indhold

Introduktionen fortæller overordnet om udvalgte emner fra kursusindholdet nedenfor. Selv ved en overordnet gennemgang kan alle emner ikke nås på 1½ time, så deltagerne kan have indflydelse på vægtningen af indholdet. 
 • Udfordringer ved Object Relational Mapping (ORM)
 • Gennemgang og anvendelse af basale JPA-annotationerne
 • Mapping af felter, associationer og arvehierarkier
 • Brug af Data Access Objects (DAO)
 • Introduktion til JPA Query Language
 • Validering med Bean Validation (JSR-303)
 • EntityManagerFactory og EntityManager
 • Detachment og versionering af entiteter
 • Principper for transaktionsstyring
 • Brug af eager load og lazy load
 • Automatisk generering af nøgleværdier
 • Sammensatte nøgler

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Målgruppe

Introduktionen henvender sig til Javaudviklere, der måske skal i gang med JPA. Der vil ikke blive gået i dybden med meget tekniske detaljer, men det øger udbyttet hvis man kender til Javaprogrammering i forvejen.

Videre forløb

Hvis du efter introduktionen har lyst til at lære mere om JPA  anbefaler vi kursene 

------------------------------------------------------

Der vil blive serveret pizza og sodavand.

BEMÆRK TIDSPUNKT: 16.00 - 18.00

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.