Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Introduction

Kort om undervisningen

Java EE 7 er den seneste version af den omfattende Java EE-platform. Java EE retter sig mod enterprisesystemer, dvs. komplekse systemer med mange forskellige brugertyper og store krav til performance, skalerbarhed og fleksibilitet. Java EE 7 indeholder både en række forbedringer af EE 6 og tilføjer helt nye features, fx et Batch-framework og WebSockets. I denne præsentation ridses vi en række af forbedringerne op ved blandt kode-eksempler. Der er desuden plads til fri diskusion. 

Indhold

  • JAX-RS 2.0 (client side API, JSON-support, filters, interceptors, asynkronitet)
  • Batch 1.0 - et helt nyt Batch-API inspireret bl.a. af Spring Batch
  • JSON-P (håndtering af JSON)
  • WebSockets 1.0 (html 5 web sockets support)
  • CDI 1.1  (nye annotationer)
  • Concurrency API for Java EE 1.0 
  • Mindre ændringer i EJB, JSF, JPA.
  • Anbefalet litteratur

Forudsætninger

Det kan øge forståelsen, hvis deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurset Java EE - Java Enterprise Edition 6 - Foundation.

Målgruppe

Java udviklere der vil vide hvad Java Enterprise Edition 7 kan tilbyde.

Efter kurset kan deltageren

Efter oplægget har deltageren en overordnet forståelse af forbedringerne i Java EE 7-platformen, samt over de enkelte teknologiers formål og overordnede virkemåde.

Videre forløb

En naturlig fortsættelse er at tage kurset Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Foundation, som går meget mere i dybden og indeholder praktiske øvelser.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.