SOA og Web Services for ikke-teknikere

Kort om undervisningen

Over de seneste år er Web services (WS) og service-orienterede arkitekturer (SOA) blevet fremført som den helt store åbenbaring. WS og SOA er omfattende koncepter, og det er svært for ikke-teknikere at finde hoved og hale i alle de begreber, som teknikerne bruger. Kurset giver et overblik over, hvad WS og SOA er for noget, og gør det nemmere at kommunikere med teknikere.

Indhold

 • Definition af hvad en web service er, og hvad de kan bruges til
 • Defintion af hvad en serviceorienteret arkitektur er
 • Forklaring af begreber som WSDL, SOAP, WS-standarder osv.
 • Fup og fakta mht. WS og SOA (begge dele ser ofte bedre ud på papiret end i praksis)
 • Hvor giver det reel værdi at bruge WS og SOA?
 • Hvad karakteriserer WS og SOA
 • Styrker og svagheder ved WS og SOA
 • Udfordringer ved at lave en SOA vha. WS
 • Hvilke kompetencer er relevante hvis man vil lave en SOA vha. WS
 • Hvor er WS og SOA på vej hen?
 • Hvordan hænger REST sammen med SOA?

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Målgruppe

Kurset er designet til ikke-teknikere, som oplever et behov for at vide mere om WS og SOA. Kurset henvender sig fx til HR-afdelinger, der står for rekruttering og/eller kompetenceudvikling, for tekniske afdelingsledere og projektledere, for ikke-teknikere der deltager i udviklingsprojekter, samt beslutningstagere der er med til at afgøre, i hvilket omfang man vil satse på WS og SOA.

Efter kurset kan deltageren

 • Identificere de forskellige komponenter i en Web Service arkitektur
 • Anvende korrekt terminologi i forbindelse med Web Services
 • Identificere udfordringer ved at bruge Web Services
 • Genkende hvor performance problemer kan opstå i forbindelse med Web Services
 • Redegøre for styrker og svagheder ved Web services og SOA
 • Give et reflekteret bud på hvorvidt Web Services og SOA er et godt valg i forbindelse med en konkret udfordring
Eksempel fra materialet på SOA og Web Services for ikke-teknikere.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.