Effektiv kommunikation for it-professionelle

Kort om undervisningen

Når vi arbejder med digitalisering i et teknisk perspektiv, ender vi ofte i en situation, hvor tekniske budskaber skal formidles til målgrupper, der ikke nødvendigvis har den samme dybe tekniske indsigt. På samme tid er netop denne målgruppes forståelse essentiel, da de skal kunne træffe fornuftige forretningsmæssige beslutninger.

’Effektiv kommunikation for it-professionelle’ er et hands-on kommunikationskursus, hvor du som den tekniske person lærer metode og værktøj, der gør dig i stand til at klæde knap så tekniske kolleger på til at træffe oplyste og gode beslutninger. Det er ofte en kompliceret opgave at bygge klare budskaber op, så de hjælper forretningen med at træffe gode og rigtige valg. Derfor er udgangspunktet for dette kursus en struktureret metode til dekomponering af problemer og effektiv formidling af løsninger.

Et par eksempler på typiske situationer
Analyse- og designforløb - krav og ønsker fra forretningen giver udfordringer i forhold til arkitektur og teknikvalg. Det er nødvendigt med en klar og tydelig kommunikation af problemstillingerne, så beslutninger træffes på det rette grundlag.

Drifts- og vedligeholdelsesfasen - forretningen skal hjælpes med at forstå sikkerhedsudfordringer, eller hvordan integrationsmønstre kan påvirke kundeoplevelsen.

Kurset har været kørt med god succes både i offentlige organisationer og i private virksomheder. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været, at de får styrket deres værktøjskasse med en metodisk tilgang og effektive designmønstre, som gør det nemmere at skabe god, klar kommunikation. Det giver værdi for dem og deres organisation i form af mindre tidsspilde, mindre frustration og bedre grundlag for digitale beslutninger.

Indhold

Med kursets metode får du en enklere og mere objektiv tilgang til problemnedbrydningen. Og fordi du ved hjælp af metoden kan fremlægge problemet og løsningsalternativer på en effektiv måde, bliver det nemmere for målgruppen både at forstå og træffe beslutninger. Dermed undgås mange af de frustrationer, der kan være forbundet med at træffe forretningsmæssige beslutninger om digitale problemstillinger.

Kursets afholdes af undervisere med en teknisk baggrund og tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer med at sikre klar kommunikation. Deltagerne medbringer eksempler på kurset og arbejder med dem i løbet af kursets to dage.

Kursets 4 grundkomponenter er:

  • Bottom Up - Organisér dine fakta i en god struktur!
  • Top Down - Identificér dit centrale budskab!
  • Logiske argumenter - Overbevisende, klar og logisk argumentation!
  • Introduktionen - Fang dit publikums opmærksomhed!

Forudsætninger

Forvent at bruge ca. 1 time på forberedelse til kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, arkitekter og ledere af digitale initiativer.

Efter kurset kan deltageren

Som deltager bliver du væsentligt bedre til at 

  1. strukturere problemstillinger i logiske dele, 
  2. formulere klare budskaber underbygget af velovervejede argumenter, samt 
  3. fange en målgruppes opmærksomhed gennem en stærk indledning.

Værktøjet og metoden fra kurset gør, at deltagere får løftet deres kommunikation og præsentationsevner både mundtligt og skriftligt. Med læringen fra kurset vil deltagere konkret opnå:

  • Mulighed for at undgå lange og tidskrævende mailtråde, så man i stedet får færre og mere relevante mails
  • Mulighed for at undgå lange ukonkrete møder, så man i stedet får kortere møder med konkrete beslutninger
  • Mulighed for at undgå forvirring og forkerte beslutninger gennem mere målrettet problemnedbrydning og løsningsanbefaling

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.