Scala - Scala 2 - Foundation

Kort om undervisningen

Scala er et nyt sprog skrevet med henblik på at gøre livet lettere for objektorienterede programmører ved bl.a. at indføre elementer fra funktionelle sprog og tilbyde en kortere, mere præcis syntax til en række gængse problemstillinger.

Scala har på kort tid fået megen interesse for at være en god hybrid imellem det objektorienterede paradigme, som Java er et eksempel på, og det funktionelle paradigme, som Erlang og Haskell er eksempler på. Scala kører på Java's virtuelle maskine (JVM'en) og er derfor velegnet til brug i samspil med almindelige Java-applikationer.

Indhold

 • Introduktion til funktionel programmering i Scala
 • Klasser og objekter i Scala
 • Traits/mixins
 • Case classes og pattern matching
 • Lists og andre collections i Scala
 • Implicit conversion
 • XML compiling, parsing og manipulering
 • Interoperabilitet med Java-programmer

Forudsætninger

Der kræves ingen tidligere erfaring med Scala, men deltagere forventes at have programmerings-erfaring fra objekt-orienterede sprog, eksempelvis Java. Eksempelvis kan kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced være en god forberedelse til at forstå mange af problemstillingerne, som Scala adresserer.

Målgruppe

Kurset er designet til programmører der vil i gang med Scala og funktionelle/OO hybrid-sprog. Det er også anvendeligt for den, der er nysgerrig efter at vide mere om hvordan flere sprog kan køre på JVM'en, eksemplificeret ved Scala.

Efter kurset kan deltageren

 • Læse og forstå de fleste Scala programmer
 • Skrive programmer i Scala
 • Skrive og kalde metoder der tager imod parametre der er funktioner
 • Benytte Traits til at forædle eksisterende klasser med ny funktionalitet
 • Benytte case-classes som simple, robuste datastrukturer
 • Behandle lister af data vha. metoderne filter, map, partition, zip
 • Konvertere objekter fra én type til en anden vha. implicit conversion
 • Læse, behandle og generere XML vha. Scalas XML API
 • Kalde Java-kode fra Scala-kode og omvendt

 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.