Groovy - Groovy 2.0 - Foundation

Kort om undervisningen

Groovy er et af de efterhånden mange nye sprog på JVM'en. Groovy kan på mange måder ses som en forbedret udgave af Java-sproget, hvor man kan udtrykke sig kortere og mere eksplicit med en syntaks, som ligger tæt og ad Java's. Som Javaprogrammør vil du hurtigt føle dig hjemme i Groovy og al din viden om Java's API'er kan genbruges umiddelbart, da det fra Groovy er muligt at kalde Java-kode. Groovy tilbyder derudover en række faciliteter udover Javas, fx Lambda-udtryk, dynamiske egenskaber (det er fx muligt at tilføje metoder til objekter på runtime), indbygget Liste- og Map-support og meget mere. Dette kursus er rettet mod Java-udviklere der skal i gang med Groovy og har brug for en solid introduktion til dette nye og spændende sprog. Kurset dækker Groovy 2.0, og består primært af praktiske øvelser afbrudt af korte oplæg. 

Indhold

 • Introduktion til Groovy og Groovy's øko-system
 • Typiske anvendelsesområder for Groovy 
 • Grundlæggende forskelle på Java og Groovy
 • Statisk typecheck og kompilering
 • Scripting med Groovy
 • Groovy's kontrolstrukturer
 • Groovys sandhedsbegreb
 • OO-programmering med Groovy
 • Lambdaudtryk, Closures og funktionsorienteret programmering
 • Lister, Maps og resten af Collections-API'et
 • Builders (Swing og Markup)
 • Håndtering af XML (repræsentation, parsing, XPath)
 • Kald af Groovy-programmer fra Java
 • Unittesting med Groovy
 • Databaseadgang og Persistens
 • Introduktion til Domain Specifik Languages (DSL) med Groovy
 • Introduktion til WebApps med Grails

Forudsætninger

Det forventes at deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Foundation.

Det kan øge forståelsen hvis deltagere har kendskab til emnerne dækket i kurset Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.

Målgruppe

Java-udviklere, som skal i gang med Groovy.

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset kan deltageren skrive OO-programmer i Groovy og benytte Groovy-faciliteter såsom Lambda-udtryk, builders og GStrings. Deltageren kan endvidere gøre rede for de primære forskelle mellem Java og Groovy og for Groovy's særlige anvendelsesmuligheder. 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.