SQL - Structured Query Language - Foundation

Kort om undervisningen

Udvikler du komponenter der tilgår en database, kan du ikke undvære et godt kendskab til SQL. Næsten alle applikationer tilgår en database og næsten altid via det standardiserede database-sprog SQL, som er understøttet af stort set alle database-leverandører. I det meste af kurset holder vi os til dele af SQL som er fælles for alle database-leverandører.
Dette kursus bringer deltageren i stand til at skrive effektiv og elegant SQL der undgår de mest almindelige problemer og fejl. Udover at gennemgå de forskellige sprog-konstruktioner, fokuserer kurset også på vigtige problematikker som låsning, transaktioner, integritet, normalisering og performance.

Indhold

 • Data definition language
  Tabeller. Datatyper. Views. Indices og fremmednøgler. Triggers. Sequences. Synonymer. Database links.
 • Data manipulation language 
  SELECT. Joins. WHERE. EXISTS. Sortering - ORDER BY. Gruppering - GROUP BY og HAVING. Funktioner. subqueries. UNION og DIFFERENCE. INSERT, UPDATE, DELETE.
 • Centrale problematikker 
  Integritet og constraints. Redundans og normalisering. Transaktioner. Låsning. Deadlocks. Performance (explan plans). stored procedures. 

Forudsætninger

Det forventes at deltageren har kendskab til programmering, men ikke i noget bestemt sprog.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, som skal kode komponenter der tilgår en database -- det kan være Java-udviklere, .Net-udviklere eller noget helt tredje.

Efter kurset kan deltageren

 • Programmere forespørgsler og opdateringer.
 • Oprette tabeller, nøgler, views, osv.
 • Møde udfordringer i forhold til transaktioner, låsning, mv.

Videre forløb

I Java-verdenen sker tilgangen ganske vist ofte via et API som Java Persistence API (JPA). Men selv når der gås via et API er der behov for en god forståelse af det underliggende SQL. Dels fordi SQL bruges via JPA og dets forespørgelssprog JPQL, og dels fordi brug af JPA ikke er nogen garanti for at det SQL der genereres er effektivt. Den samme betragtning gælder også andre API'er til andre sprog og platforme.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.