Funktionsprogrammering med Lambda-udtryk i Java SE 8

Kort om undervisningen

De fleste nyere programmeringssprog har adopteret såkaldte lambda-udtryk. Det gælder f.eks. Python, Ruby, C#, Clojure og Scala. En grund til dette er, at det er bekvemt at kunne udtrykke en funktion uden for megen syntaks, f.eks. i forbindelse med klasser der blot stiller en call-back-metode til rådighed. En anden er at funktionsprogrammeringsstil med lambda-udtryk kan være nøglen til bedre parallelisering af kode på fremtidige arkitekturer. Af disse to grunde vil Java-platformen med Java SE 8 endelig få tilført lambda-udtryk. I dette kursus gennemgår vi hvorledes der kan programmeres elegant i Java vha. lambda-udtryk og en række relaterede udvidelser af sproget.

Indhold

  • Baggrund: lambda-kalkule.
  • Motivation, relation til anonyme indre klasser.
  • λ-udtryk i Java: Syntaks, typning, og virkefelt.
  • Metode-referencer.
  • Default-metoder i interfaces og multipel nedarvning.
  • Funktionsprogrammering med Java SE 8.
  • Sammenligning med biblioteker til funktionsprogrammering i Java.
  • Praktiske øvelser med OpenJDK der træner programmering med lambda-udtryk.

Forudsætninger

Det forventes, at deltageren har kendskab til emnerne dækket i kurset Videregående Programmering med Java 6.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere og -arkitekter, der har behov for at vide hvilke muligheder de nye faciliteter relateret til lambda-udtryk i Java SE 8 tilbyder.

Efter kurset kan deltageren

Programmere elegant og effektivt i Java SE med lambda-udtryk.

Videre forløb

Som alternativ til kurset udbydes også et inspirationsoplæg. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.