AGILE - Agile for Product Owners - Foundation

Kort om undervisningen

Agile for Product Owners er et basals kursus for både Product Owners og Scrum Masters, som skal deltage i udviklingsprojekter der følger agile- og scrum-metoder og kende ansvaret i PO rollen. Det er supplerende i forhold til certificerings kurser.

Kurset er også relevant for Team Members, som allerede har erfaring med Scrum, men nu gerne vil lære mere om agile metoder.

Under kurset vil vi diskutere teorien og arbejde med praktiske øvelser. Vi vil også studere de best practices, som bruges i det daglige arbejde, såsom Business Value, Vision Definition og User Story Creation.

Indhold

Kurset vil diskutere hvorfor agile metoder er så populære, med udgangspunkt i Product Owner-rollen.

Vi vil også dække følgende emner:

  • Defining Vision og Value i den agile process – brugen af et Vision Board
  • Discovery-processen
  • Definition of Ready - Hvordan definerer vi "Ready"?
  • Agile JIRA - hvilke værktøjer findes der?
  • Review og Demo - hvorfor er dette vigtigt, og hvem skal inviteres?

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til agile udviklingsmetoder er en forudsætning for at få udbytte af kurset. Det kan fx være du har deltaget i et agilt projekt eller taget kurset [LB2660].

Målgruppe

Kurset er henvendt til Scrum Masters og Product Owners som ønsker et blive bedre til agile metoder.

Efter kurset kan deltageren

Udfylde sin rolle som Product Owner eller en person, der støtter en Product Owner - på en måde som er passende for en Scrum Master i et agilt udviklingsprojekt.

Følge og deltage i et agilt udviklingsprojekt, forstå de elementer der indgår og hvordan den agile metode giver værdi til projektet.

Videre forløb

En introduktion til Agile for the Business kan fås med AGILE - Agile for Line Managers and Business - Foundation

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.