Apache Kafka

Kort om undervisningen

Kafka er en open-source streaming platform. Det er en teknologi der ofte benyttes til at bygge distribuerede afkoblede systemer. Mange virksomheder vælger at benytte Kafka pga. platformens pålidelighed, evne til at håndtere store datamængder, hastighed og ikke mindst gode support og dokumentation i open-source miljøet.

Dette kursus starter med at give en overordnet forståelse af Kafkas arkitektur, brugsscenarier og berører event sourcing og event storming. Dernæst sætter vi et udviklingsmiljø op og gennemgår hvordan man etablerer en Kafka-infrastruktur fra bunden af. Endelig bygger vi en mindre applikation i Spring Boot og bliver fortrolige med konfigurere en Kafka-klient samt skrive til og læse fra Kafka.

Indhold

 • Arkitekturprincipper: asynkron kommunikation, event journal og EDA
 • Installation af Kafka og Zoo keeper
 • Grundlæggende begreber i Kafka: cluster, topics, partitions, offsets, consumers,  consumer groups 
 • CLI - interaktion med Kafka fra kommandolinjen
 • Spring for Kafka
 • Serialisering 
 • Synkron og  asynkron afsendelse af beskeder
 • Læse beskeder
 • Sikkerhed
 • Principper for skalering
 • Kafka i public clouds

Forudsætninger

Det forventes at deltageren har et grundlæggende kendskab til minimum  Java 8. Kendskab til Spring er en fordel.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere eller devops  der har behov for en grundlæggende introduktion til Kafka.

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset kan deltageren forklare Kafka platformen og dens arkitektur. Deltageren er i stand til selv at installere og konfigurere et Kafka-miljø. Endelig vil deltageren kunne bygge en applikation i Spring Boot og integrere den med Kafka samt forholde sig til problemstillinger omkring skalering.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.