DP - Design Patterns - Foundation

Kort om undervisningen

Design Patterns er en samling af mønstre, der kan anvendes som en genvej til bedre design, så man ikke begår de samme fejl igen og igen. Samtidig udgør samlingen et begrebsapperat, der letter kommunikation mellem deltagerne i et softwareprojekt. Dette gør det lettere at analysere et design, idet man får en større forståelse for elementerne i et design.

Indhold

På kurset vil vi dels diskutere objekt orienteret software design på et lidt mere abstrakt niveau, samt kigge på de forskellige værktøjer som objekt-orienterede programmeringssprog stiller til rådighed og hvordan vi kan anvende disse til at understøtte de kvaliteter vi ønsker af vores designs. Vi vil herefter gennemgå en række almindeligt anvendte design patterns og se på hvorledes de løser forskellige design problemer. 
I løbet af kurset vil vi blandt andet komme ind på spørgsmål som:
  • Hvad er godt objekt orienteret design?
  • Hvilke kvaliteter er vigtige?
  • Hvad er Design Patterns?
  • Hvordan kan Design Patterns hjælpe os med at designe bedre software?
  • Hvordan kan Design Patterns give os et fælles sprog til at kommunikere omkring design af software?
Kurset vil basere sig på både teori og diskussioner, samt praktiske øvelser i at lave objekt orienterede design, der indrager brugen af forskellige konkrete design patterns.

Forudsætninger

Kurset forudsætter et solidt grundlæggende kendskab til objekt-orienteret programmering. Deltageren bør have minimum 1-2 års erfaring med udvikling af objekt-orienteret software.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere der ønsker at blive bedre til at designe genbrugelig objekt-orienteret software der indrager brugen af anerkendte design mønstre. 

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset vil deltageren kunne forstå og bruge tankegangen og metoderne i forskellige Design Patterns, samt være i stand til hurtigt at sætte sig ind i nye Design Patterns. 

Deltageren vil også have viden om hvordan de forskellige værktøjer, der er til rådighed i objekt-orienterede programmeringssprog kan bruges til at understøtte forskellige design værdier og mål.

Kendskabet til begrebet Design Patterns og et udvalg af konkrete Design Patterns vil ikke alene give deltageren en bedre forudsætning for at designe god objekt-orienteret software, det vil også give deltageren en kommunikations platform på tværs af teams og projekter, hvor design af objekt-orienteret software kan diskuteres på et højere abstraktionsniveau. 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.