Web services med JAX-WS vha. RAD 7.5 og WAS 7.0

Kort om undervisningen

Java API for XML Web Services (JAX-WS) er et Java-API, man bruger konstruktionen af web services. JAX-WS kan bruges i både Java SE 6 og Java EE 5, og understøttes efterhånden også af de fleste Java-baserede open source WS-stakke. Kurset introducerer deltagerne til XML Schema (XSD), namespaces, SOAP, WSDL, JAX-B og JAX-WS. Kurset giver endvidere et overblik over SOA, Web service sikkerhed og overbygninger på Web services (WS-* specifikationerne).

På kurset anvendes IBM Rational Application Developer 7.5 (RAD) som udviklingsmiljø og IBM WebSphere Application Server 7.0 (WAS) som Java EE-server. Kurset giver en introduktion til de WS-værktøjer, som følger med RAD - herunder WSDL-editoren, TCP/IP-monitoren, wizards til generering af klienter og endpoints mm. Herudover introduceres de dele af WAS-serveren, som er vigtige for udviklere at kende til. Fx deployment, logfiler og grundlæggende konfiguration vha. den integrerede administrationskonsol (ISC).

Indhold

 • XML namespaces og XML Schema
 • Mapping ml. Java og XML vha. JAXB
 • SOAP og WSDL
 • Udvikling af JAX-WS-services og klienter
 • Brug af WS-annotations
 • Introduktion til SOA
 • Introduktion til WS-Security
 • Overblik over WS-* standarderne
 • Introduktion til WS-support i Rational Application Developer 7.5
 • Introduktion til WebSphere Application Server 7.0
 • SOAP-monitorering vha. TCP/IP-monitor i RAD og trace logfiler

Forudsætninger

Deltagerne forventes at have solidt kendskab til Java - fx via kurserne Java SE - Java Standard Edition 8 - Foundation og Java SE - Java Standard Edition 8 - Advanced.Det er en fordel - men ikke et krav - hvis man har nogen kendskab til XML på forhånd.

Det kan øge udbyttet af kurset, hvis deltagerne på forhånd har et bredt overblik over hele Java EE-platformen - fx via kurset Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Foundation.

Målgruppe

Kurset henvender sig til Java-udviklere, der skal i gang med at udvikle web services i Java vha. JAXB og JAX-WS. Det skal pointeres, at der er tale om et begynderkursus. Kurset berører kun få af alle de udfordringer, der er ved at få web services til at virke i praksis. Kurset fokuserer på JAX-WS og JAXB og beskriver ikke alternativer som fx Axis 2, CXF, Spring WS, RESTful osv.

Videre forløb

Hvis du vil lære mere om mulighederne med RAD 7.5 og WAS 7.0 kan du med fordel deltage på 

 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.