Production Grade Python

Kort om undervisningen

Python er designet til at være nemt at lære: Det er fx ikke nødvendigt at deklarere typer, og du kan hurtigt installere tredjeparts-pakker fra PyPI. Derfor er det nemt at skrive protoyper i Python. Når prototyperne vokser og kommer i produktion, dukker der dog ofte problemer op: Hvilke nøgler er der præcis i hvilke dictionaries? Hvilken version af ”requests”-pakken var det nu lige, vi brugte? Er vi sikre på, at vi har håndteret den nye edge case alle steder i koden?
Production grade Python gør deltagerne i stand til at løse disse og mange flere problemer, så de kan udvikle Python-kode fra prototype til produktion og samtidig ramme en god balance mellem fleksibilitet og robusthed.

Indhold

 

  • Input validation: Pydantic
  • Formatting: Black, isort, yapf, other tools
  • Linting: pylint, flake8, ruff
  • Type: type hinting, mypy, pyright
  • Version management pyenv, poetry. Nævn også pipenv, pip freeze etc. Conda, anaconda?
  • Commit hook
  • Misc: Docker, data science-specifikke overvejelser?, git (trunk-based vs andre processer)

 

Forudsætninger

Det forventes, at deltagerne har kendskab til emnerne dækket i kurset Python – Foundation

Målgruppe

Kurset henvender sig til Python-udviklere, der som minimum har et grundlæggende kendskab til Python. Typisk 3 måneders erfaring og opefter. Kurset er relevant for alle typer af Python-udviklere: web, data, cloud etc.

 

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset kan deltageren anvende relevante værktøjer til at gøre Python-projekter mere robuste. Derudover kan deltageren vurdere, hvornår i udviklingen fra prototype til produktion, det er hensigtsmæssigt at tilføje et givet værktøj.

 

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.