Introduction to Go Programming

Kort om undervisningen

Go (også kendt som Golang) er et nyt programmeringssprog, som minder meget om C, men som har taget en række funktioner med fra øvrige sprog såsom automatisk garbage collection, objektorientering og interfaces. Med sine moderne libraries til REST, gRPC, JSON etc.  er Go lynhurtigt blevet et de facto sprog, når det gælder programmering af cloud-teknologier. Teknologier skrevet i Go inkluderer bl.a. Docker, Kubernetes, CoreOS, Istio og Terraform. Kurset gennemgår de sproglige konstruktioner, så du selv kan komme i gang med at læse og skrive programmer i Go.

Indhold

  • Go’s placering i systemlandskabet
  • Variable, scope, pointere og typer
  • Control flow i Go
  • Datastrukturer som array, slices, maps og structs
  • Grundlæggende Go-biblioteker, herunder HTTP og JSON
  • Funktioner og parametre
  • Højere-ordens funktioner og funktionel programmering
  • Objektorientering i Go
  • Polymorfi, interfaces og dynamiske typer
  • Dokumentation og nyttige ressourcer på nettet

 

Forudsætninger

Det forventes, at deltagerne har grundlæggende kendskab til programmering fra andre sprog, som f.eks. Java SE - Grundlæggende programmering.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, der skal i gang med Go, eller som gerne vil have nok kendskab til Go, til at kunne forstå Go-programmer i Open Source. Kurset henvender sig primært til udviklere, som har kendskab til andre programmeringssprog i forvejen, som f.eks. Java, C, Python eller lignende, og ønsker at bruge Go som et andet sprog.

Efter kurset kan deltageren

Efter kurset kan deltageren skrive simple Go-applikationer. Deltageren kan anvende de mest basale datastrukturer og opdele sine programmer i rene snitflader gennem funktioner og objekter. Deltagerne kan skrive programmer, som anvender gængse internetprotokoller og dataformater.

Videre forløb

Efter kurset kan deltagerne fordybe sig i teknologierne selv, eller deltage på det kommende kursus "Avanceret Go, concurrency og moduler"

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.