HTML5 - HTML5 for Enterprise-applikationer - Foundation

Kort om undervisningen

Hvem vil ikke gerne have samme niveau af funktioner og brugervenlighed i en web applikation, som man kender fra desktop-applikationer? Med drag'n drop, genvejs-taster, offline mode mm. ? Men hvordan opnår man dette med web-teknologier? Svaret er: Rich Internet Applications. Rich Internet Applications downloades og eksekveres i en browser, som andre web-applikationer. Der findes forskellige RIA-teknologier, og den mest lovende ud, er HTML5 + JavaScript, som da også er fokus for dette kursus. Endvidere retter dette kursus sig specifikt med Enterprise-applikationer, dvs. interne applikationer i store organisationer.

Indhold

 • Kort introduktion til HTML4, CSS2 og JavaScript
 • Grafik med SVG
 • HTML5 – Core, Canvas og Forms
 • jQuery
 • Web Workers, - Sockets og Server Sent Events
 • Local Storage (File API)
 • Web Fonts
 • Offline applikationer
 • Context menus
 • History API og Page Visibility API
 • Offline Cache

Forudsætninger

Vi forventer, at deltagerne allerede kender en del til grundlæggende HTML, CSS og JavaScript. Vi har et tilvalgsmodul som dækker disse emner.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere som skal implementere web-applikationer til internt brug i større virksomheder (enterprises).

Efter kurset kan deltageren

Designe og implementere en Rich Internet Application ved hjælp af HTML5, JavaScript og CSS. Bemærk, at her er tale om teknisk design, ikke grafisk design, og at kurset ikke retter sig specifikt mod mobile platforme.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.