Vault Security as Code - Foundation

Kort om undervisningen

Sikker håndtering af hemmeligheder, fx. passwords og krypteringsnøgler har længe været en akilleshæl i software og software-arkitektur. Behovet for sikker håndtering af hemmeligheder er kun blevet større de senere år, hvor infrastruktur og software er gået fra at være meget statiske til i højere og højere grad at være dynamiske i takt med at Cloud, Infrastructure as Code og Containere (f.eks. Docker) har overtaget store dele af verdens kørende software. Det er i dag ikke unormalt, at levetiden for en container er dage eller timer, og levetiden for maskiner er uger eller måneder, hvor containere for få år siden ikke reelt var anvendt, og en maskines levetid ofte var flere år.

Hashicorps Vault (https://www.vaultproject.io) er en teknologi, der adresserer mange Use Cases for sikker håndtering af hemmeligheder i statiske såvel som dynamiske miljøer.

Indhold

Lund&Bendsens Vault Foundation tilbyder et overblik over de primære Use Cases, teknologien adresserer, f.eks. behovet for et generelt system til opbevaring af hemmeligheder, Dynamiske adgange til Scripts og Data kryptering, et komprimeret overblik over arkitekturen og primære API’er, samt hands on øvelser, hvor deltagerne selv koder udvalgte Use Cases.

Forudsætninger

Det forventes, at deltageren har mindst 1 års erfaring med programmering.

Det forventes, at deltageren har grundlæggende kendskab til håndtering af certifikater og kryptering. Bemærk, dette kursus kræver ikke tung viden om certifikater eller kryptering. Ring hvis du er i tvivl om niveauet.

Det forventes, at deltageren har kendskab til Linux på brugerniveau, idet de maskiner, der stilles til rådighed på kurset, har Linux OS.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, DevOps- og driftsfolk, der ønsker et kendskab til de primære udfordringer, Vault kan løse, samt hands on erfaring med Command Line Interface og små kodeeksempler.

Efter kurset kan deltageren

Vurdere om Vault er en teknologi, der med fordel vil kunne anvendes i deres eget udviklings-setup. Forstå og forklare de primære udfordringer, Vault kan løse. Programmere en simpel integration med Vault. Bootstrappe en Vault installation.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.