Terraform - Infrastructure as Code - Foundation

Kort om undervisningen

Kurset vil give deltageren kendskab til Infrastructure as Code og gøre deltageren i stand til selvstændig at skrive IaC i Terraform.

Infrastructure as Code er et stærkt værktøj, der hjælper dig til at højne kvaliteten af din infrastruktur. IaC kan hjælpe dig med at gøre din infrastruktur testbar og auditérbar, og kan gøre det meget nemmere for teams at samarbejde om en fælles eller delt infrastruktur.

Terraform er et værktøj, der tillader dig at udtrykke infrastruktur som kode. Terraform er Open Source, og tillader dig bl.a. at definere infrastrukturer på tværs af AWS, Azure, Google Cloud, AWS, F5. Dette åbner op for at bruge et værktøj, og en kodebase, hvis du ønsker det, til at vedligeholde infrastrukturer på tværs af cloud-vendors og dine fysiske komponenter.

Terraforms featurelist omfatter bl.a. definition af netværk, maskiner, certifikater og konfiguration. Terraform gør det nemmere at håndtere kompleksiteten i opsætning og ændring af infrastruktur bl.a. ved at være et deklarativt sprog - du fortæller Terraform, hvad du vil have, Terraform regner ud, hvordan det vil ske.

Indhold

Kurset er hands on, og der vil blandt andet blive gennemgået følgende:

  • Terraform design
  • Workflow for teams, multi-teams og enkeltpersoner
  • Terraform syntaks
  • Terraform CLI anvendelse
  • Opsætning af infrastruktur på Amazon Web Services (AWS) med Terraform, herunder maskiner, netværk og services
  • Eksempler på større infrastrukturer på tværs af Cloud Providers

Forudsætninger

Der vil på kurset blive læst og skrevet Terraform deklarativ kode. Terraforms deklarative kode er meget letlæselig og minder om JSON.

Det forventes, at deltagerene kan navigere i de grundlæggende netværksbegreber såsom public network, private network, ingress, VPN, port ranges, CIDR ranges.


Det forventes, at deltageren har kendskab til Linux på brugerniveau, idet de maskiner, der stilles til rådighed på kurset, har Linux OS.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, DevOps- og driftsfolk, der ønsker et kendskab til de primære udfordringer, Terraform kan løse, samt hands on erfaring med konstruktion og videreudvikling af repræsentative infrastrukturer opsat i AWS. Kontakt os hvis du ønsker eksemplerne skal være baseret på en anden cloud provider, f.eks. Azure.

Efter kurset kan deltageren

Deltageren kan efter kurset opsætte og vedligeholde en simpel infrastruktur i AWS med Terraform. Deltageren vil efter kurset have et fundament til selv at arbejde videre med de mere avancerede features i Terraform.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.