Java SE - Oracle Certified Associate - Foundation

Kort om undervisningen

Oracle Certified Associate - Java 8 SE Programmer er en internationalt anerkendt Java-certificering, hvor selv den erfarne udvikler vil lære nyt under forberedelse til en OCA-test. Certificeringen er garanti for, at udvikleren har dyb forståelse for Java-sprogets mange facetter og er i stand til at anvende sproget optimalt og dermed øge produktivitet og kvalitet.

Der er mange detaljer at huske for at bestå testen. Kurset har til formål at engagere og motivere deltagerne, samt få deres viden op på et højere niveau af forståelse, som minimerer behovet for udenadslære. 

Forløbet i dette kursus er udarbejdet som et selvstudium understøttet af 6 separate halve dage á 3 timer, hvor deltagerne får udfordret og udvidet deres forståelse og viden blandt andet gennem korte oplæg, quizzer og sparringssessioner.

Indhold

Oracle Certified Associate kan sidestilles med et grundlæggende Java-kursus der gennemgår alle de fundamentale aspekter af Java sproget. Dette forberedelseskursus hjælper deltagerne gennem den rejse det er at opnå certificeringen, gennem:

 • Kick-off-møde med gode råd om studieteknik, præsentation af forløb mm. 
 • Udlevering af læseplan og certificerings-specifik bog
 • Selvstudium i grundlæggende Java, objektorientering, exceptions, standard-biblioteket og nye Java 8 features, så som Lambda
 • 6 halve dages undervisning, med vægt gennemgang af de kapitler deltagerne har læst på egen hånd 
 • Minitests som del af undervisningen 
 • Individuel feedback til deltagerne 
 • Prøvecertificeringstests, udarbejdet af Lund&Bendsen

Forudsætninger

Kurset kræver grundlæggende programmeringserfaring svarende til indholdet i kurset

 

 

Målgruppe

Målgruppen er udviklere som ønsker at opnå OCA certificeringen. Bemærk venligst at dette ikke er et Javakursus, men et certificeringskursus, hvor detaljer i Java-sproget bliver gennemgået. Det forudsættes derfor, at deltagerne allerede har kendskab til programmering - og meget gerne Java programmering.

Efter kurset kan deltageren

 • Bestå OCA testen 
 • Anvende og kende grundlæggende Java koncepter. Blandt andet; klasser, scopes, objekter og deres livs-cyklus, indkapsling, kontrolstrukturer og løkker
 • Arbejde med object polymorfi, nedarvning, interfaces, type-hierarki, overstyring af, eksempelvis, equals og ==
 • Bygge en eksekverbar Java-applikation, starte den fra kommandolinje og logge output til samme. Identificere og forklare statiske felter, indre statiske klasser
 • Kende til typer, casting og hvor de kan og skal benyttes Kende forskel på abstrakte klasser og interfaces, og vide hvor kan og skal benyttes
 • Håndtere og programmere ift. exceptions samt genkende gængse exception klasser (som eksempelvis NullPointerException og ArrayIndexOutOfBoundsException)
 • Håndtere grundlæggende håndtering og manipulation af tekst-strenge 
 • Skrive et simpelt Lambda udtryk der, eksempelvis, benytter klassen Predicate. Håndtere dato og tid ved hjælp af de indbyggede Java biblioteks-typer

Videre forløb

Kurset åbner op for videregående Oracle certificeringer blandt andet “Oracle Certified Professional”.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring til telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.