GAS - Google Apps Script - Foundation

Kort om undervisningen

Google App Script (GAS) er et cloud baseret programmeringssprog, som integrerer googles applikationer skyen, dvs. Google Docs, spreadsheets, mail, calendar, translate, gmail m.fl. GAS er baseret på JavaScript, men programmerne afvikles på serveren (dvs. i Googles Cloud) i modsætning til traditionel JavaScript. Med GAS er det muligt at automatisere processer i Googles applikationer, fx lave brevfletning i Google Docs ud fra adresser i et regneark, eller sende individuelle mails baseret på data i dokumenter og regneark. Men GAS kan mere end blot automatisere. Det er fx muligt at lave forbindelser fra et GAS-program til egne databaser (hvis de ellers er tilgængelige fra internettet), opbygge egne avancerede brugergrænseflader baseret på GWT og meget mere. GAS er en stærk og let tilgængelig platform og hvis du er en glad bruger af Google Apps, så er dette kurset, der flytter dig til det næste niveau.

Indhold

Efter kurset kan deltageren:

  • Benytte GAS-IDE'et til redigering, kørsel og debug
  • Forklare container- og projektmodellen, biblioteker og versioner
  • Benytte en række af API'erne mod Googles tjenester, fx Mail, Translate, Maps, Docs, Spreadsheet, og Chart
  • Benytte databaser, scriptdb, properties og spreadsheets til at gemme data i
  • Benytte events og triggers
  • Forklare forskellen på default services og API services
  • Bygge egne brugergrænseflader med UI-API'et (GWT)
  • Gode råd og best practices

Kurset er en blanding af teori og praksis, hvor vi opbygger en sammenhængende web-løsning.

Forudsætninger

Det er en fordel at kende til JavaScript svarende til kurset JS - JavaScript - Foundation eller JS - JavaScript og jQuery - Foundation.

Målgruppe

Brugere af Google Apps, som gerne vil automatisere processer eller udviklere, der har brug for en god platform til at bygge prototyper.

Efter kurset kan deltageren

Udvikle løsninger med Google Apps Script, og forklare platformens centrale egenskaber.

Videre forløb

Hvis man ønsker at bygge egne Google App Engine applikationer, kan kurset GAE - Google App Engine - Foundation anbefales.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.