React.JS - Foundation

Kort om undervisningen

React er et frontend framework udviklet af Facebook, for at imødekomme deres udfordringer i udviklingen og driften af deres forskellige frontends (FB i browseren på desktop og mobile, FB Messenger). 
React er blevet rigtig populært, fordi det skalerer godt og er nemt at arbejde med; både ifb. med refactoring af koden og arkitekturen undervejs, hurtig iterativ prototyping samt muligheden for at arbejde med higher order components, der gør det nemt at arbejde med abstraktioner og dermed effektiv genbrugelig kode. 
React startede som et JS framework og står stærkt sammen med den seneste stabile version af JS (ES6), men React er lige så meget en måde at tænke brugerinterface på og involverer relativ få koncepter; React Components, State, Props, Render og Lifecycle metoder. 
Dette kursus handler om at forstå koncepterne bag React og hvordan man arbejder med disse i JS. 

React er et frontend framework udviklet af Facebook, for at imødekomme deres udfordringer i udviklingen og driften af deres forskellige frontends (FB i browseren på desktop og mobile, FB Messenger). 

React er blevet rigtig populært, fordi det skalerer godt og er nemt at arbejde med; både i forbindelse med refactoring af koden og arkitekturen undervejs, hurtig iterativ prototyping samt muligheden for at arbejde med higher order components, der gør det nemt at arbejde med abstraktioner og dermed effektiv genbrugelig kode. 

React startede som et JS framework og står stærkt sammen med den seneste stabile version af JS (ES6), men React er lige så meget en måde at tænke brugerinterface på, og involverer relativ få koncepter; React Components, State, Props, Render og Lifecycle metoder. 

Dette kursus handler om at forstå koncepterne bag React og hvordan du arbejder med disse i JS.

Indhold

 

Kurset er opbygget på følgende måde 
Få føling med React ved at skrive kode, imens vi gennemgår koncepterne bag. Vi sætter et nemt React + ES6 miljø op gennem NPM (JS package manager) og Facebook’s Create React App. 
Vi gennemgår ES6 og JSX (en nem måde at skrive HTML på i JS), samt hvilke nye koncepter og muligheder det bringer os. 
Hvad er et React Component? Hvordan arbejder man med this (kontekst), state, lifecycles metoder (til fx. at hente data fra en API) og render metoden (til at visualisere data) 
Sådan opbygger og sammensætter man en React App gennem props og child components 
Interaktion i React; Sådan skaber man interaktion i React; her gennemgår vi uncontrolled versus controlled inputs og de forskellige måder at arbejde med State på. 
Dette udgør de basale koncepter bag React. Når disse er på plads, går vi igang med at bygge en eksempel React app, hvor vi henter data fra en API, kan modtage brugerinput og sender dette til en API, samt hvordan man integrere andre open-source React components via NPM.

 

Kurset er opbygget på følgende måde:

 

  • Få føling med React ved at skrive kode, mens vi gennemgår koncepterne bag
  • Vi sætter et nemt React + ES6 miljø op gennem NPM (JS package manager) og Facebooks Create React App
  • Vi gennemgår ES6 og JSX (en nem måde at skrive HTML på i JS), samt hvilke nye koncepter og muligheder det bringer os
  • Hvad er et React Component? Hvordan arbejder du med this (kontekst), state, lifecycles metoder (til fx. at hente data fra en API) og render metoden (til at visualisere data)
  • Sådan opbygger og sammensætter du en React App gennem props og child components
  • Interaktion i React; Sådan skaber du interaktion i React; her gennemgår vi uncontrolled versus controlled inputs og de forskellige måder at arbejde med State på

Dette udgør de basale koncepter bag React. Når disse er på plads, går vi igang med at bygge en 'eksempel React app', hvor vi henter data fra en API, kan modtage brugerinput og sender dette til en API, samt hvordan du integrerer andre open-source React components via NPM.

 

Forudsætninger

Det er ikke en forudsætning, at du kender ES6, JSX eller React. Det er dog en fordel at have erfaring med webudvikling, HTML, CSS, tidligere versioner af JS. Vi sætter et miljø op, hvor det er en fordel, hvis du allerede har installeret Node, NPM og arbejder med en moderne browser med developer tools, som Chrome eller Firefox.

Målgruppe

Udviklere som skal i gang med React, ES6 og de dertil hørende koncepter. Selv hvis du ikke ender med at skrive ES6 og/eller React, er kurset en rigtig god introduktion til, hvordan du arbejder og tænker mere komplicerede frontends.

Efter kurset kan deltageren

 

Forstå, forklare og arbejde med de grundlæggende koncepter bag React. Derudover vil deltageren være klar til at sætte nye React projekter op ifb. videre læring og udforskning, hvordan man arbejde med eksterne opensource projekter igennem NPM, samt hvordan man leverer en React App fra krav til produktion. 
Kurset er en mulighed for at komme helt “up to speed” med den seneste og mest effektive måde at arbejde med UI og UX på.

 

Forstå, forklare og arbejde med de grundlæggende koncepter bag React. Derudover vil du være klar til at sætte nye React-projekter op ifb. videre læring og udforskning, hvordan du arbejder med eksterne opensource projekter igennem NPM, samt hvordan du leverer en React App fra krav til produktion. 

Kurset er en mulighed for at komme helt “up to speed” med den seneste og mest effektive måde at arbejde med UI og UX på.

Kontakt gerne Lund&Bendsen ved hjælp af vores kontaktformular eller ring på telefon (+45) 33 861 861 for at høre nærmere.